Gdański Notatnik Historyczny tom I

Gdański Notatnik Historyczny – spis treści ARTYKUŁY I PRZYCZYNKI MISCELLANEA ŹRÓDŁOWE