Zasady recenzowania artykułów

  1. Artykuł po wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję jest przekazywany do recenzji. Teksty podlegają ocenie przez dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor publikacji) z obszaru naukowo-badawczego, któremu odpowiada tematyka artykułu.
  2. Formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej czasopisma.
  3. Teksty są recenzowane w trybie double-blind review. Recenzje są obustronnie anonimowe: autorzy nie znają nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwisk autorów.
  4. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykuły naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
  5. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
  6. W przypadku jednej negatywnej recenzji redakcja czasopisma podejmuje decyzję o wybraniu trzeciego recenzenta bądź odrzuceniu tekstu. W przypadku negatywnej trzeciej recenzji tekst zostaje odrzucony.
  7. Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji.
Skip to content